Yönlendirilmiş Mesaj - PLASTİKA
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Yönlendirilmiş MesajKonu: Türk Ticaret Kanununun 1524′üncü maddesi gereği, bu bölüm ve alt bağlantıları "Yönlendirilmiş Mesaj" kapsamındadır ve TTK nun 1524′üncü maddesine özgülendirilmiştir.
Tarih: 23.07.2019 (Yönlendirilmiş Mesaj)

[ KURUMSAL BİLGİLER ]


Ticaret Ünvanı : Plastika Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ticaret Sicil No : 136172 / ANKARA
Mersis Numarası : 0613012258800017
İşletme Merkez Adresi : 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. NO:38 SİNCAN / ANKARA
Tescil Edilen Resmi İnternet Adresi : http://www.plastika.com.tr
Müdürler Kurulu Başkanı : Hasan YÜZGENÇ
Müdür : Hasan ATASEVEN
Vergi Dairesi : SİNCAN V.D.
Vergi Numarası : 613 012 2588
Tescil Tarihi : 08.01.1998
Sektör : Plastik Enjeksiyon ve Kalıp

[ SERMAYE ]


Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı : 17.100.000 TL
Ödenen Sermaye Miktarı : 17.100.000 TL

[ PAY SAHİPLERİ / ORTAKLAR ]


İzzet Emiroğlu : 5.700.500 TL (114010 hisse)
Hasan Yüzgenç : 5.699.750 TL (113995 hisse)
Hasan Ataseven : 5.699.750 TL (113995 hisse)

[ GENEL KURULCA SEÇİLEN DENETÇİNİN İLANI ]


Bağımsız Denetim Resmi Sicili : BDK/2014/068
Ticaret Ünvanı : Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

[ FAALİYET BELGELERİ ]


ANKARA TİCARET ODASI - Oda Kayıt Sicil Sureti (12-02-2019) Zaman Damgası
ATO FAALİYET BELGESİ 2020 (20-10-2020) Zaman Damgası

[ TOPLANTI VE KARARLAR ]


GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI (24-05-2019) Zaman Damgası
GENEL KURUL TOPLANTISI (09-05-2019) Zaman Damgası
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-2019 (06-01-2021) Zaman Damgası

[ RESMİ GAZETE İLANLARI ]


TİCARET SİCİL GAZETESİ - Denetçi İlanı (23-07-2019) Zaman Damgası
TİCARET SİCİL GAZETESİ - Sermaye Artışı (07-01-2016) Zaman Damgası
BİRLEŞME GAZETESİ (20-10-2020) Zaman Damgası

[ MALİ TABLO, MALİ BELGE ve BİLANÇOLAR ]


Plastika Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019 yılından itibaren denetime tabi olmuştur. 2019 yılı bilanço ve mali tabloları 2020 yılında burada yayınlanacaktır.

[ TTK 1524 İlgili Kanun ve Mevzuat ]

TTK ilgili mevzuat : 28663 sayılı resmi gazete 31 Mayıs 2013
Mevzuatta değişiklik : 29281 sayılı resmi gazete 28 Şubat 2015

[ Yayıncı, Veri Sağlayıcı ve Mevzuat Uygunluğu ]

Bu sayfada yayınlanan resmi bilgi, belge ve dokümanlar Türk Ticaret Kanunu’nun Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 1524’üncü maddesi kapsamında TÜBİTAK kriterleri çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 28 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan MTHS onay zorunluluğunun ortadan kalkması (bkz) hakkındaki yönetmelik kapsamında ilgili kuruluşun kendi bünyesinde: "Resmi İnternet Sitesinde" yayımlanmıştır. Bilgi, Belge ve Dokümanlar ilgili kuruluş tarafından TÜBİTAK'ın elektronik zaman damgası ile imzalanmış, noterce onaylatılarak arşivlenmiştir. Söz konusu bilgi, belge ve dokümanların elektronik ortamda korunmaları Net Grup Bilgisayar tarafından sağlanmış ve güvenlikleri taahhüt edilmiştir. Bu veriler 6698 nolu kanun gereğince izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.

[ yönetim paneli ]